به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.The Lion Guard

6.8 / 10Subtitle


Season 01


[90 MB] The.Lion.Guard.S01E01.Never.Judge.a.Hyena.by.Its.Spots.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E02.The.Rise.of.Makuu.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E03.Bunga.the.Wise.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E04.Cant.Wait.to.be.Queen.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E05.Eye.of.the.Beholder.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E06.The.Kupatana.Celebration.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E07.Fulis.New.Family.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E08.The.Search.for.Utamu.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E09.Follow.That.Hippo.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E10.The.Call.of.the.Drongo.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E11.Paintings.and.Predictions.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E12.The.Mbali.Fields.Migration.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E13.Bunga.and.the.King.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E14.The.Imaginary.Okapi.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E15.Too.Many.Termites.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E16.The.Trouble.with.Galagos.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E17.Janjas.New.Crew.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E18.Baboons.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E19.Beware.the.Zimwi.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E20.Lions.of.the.Outlands.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E21.Never.Roar.Again.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E22.The.Lost.Gorillas.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E23.The.Trail.to.Udugu.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s01e24.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E24.Onos.Idol.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S01E25.Beshte.And.The.Hippo.Lanes.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-RTN-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s01e26.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 02


[90 MB] The.Lion.Guard.S02E01.Babysitter.Bunga.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E02.Savannah.Summit.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E03.The.Traveling.Baboon.Show.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E04.Ono.and.the.Egg.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[202 MB] the.lion.guard.s02e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E06.Let.Sleeping.Crocs.Lie.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E07.720p.WEB.x264-eSc-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E08.Rafikis.New.Neighbors.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e09.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E10.The.Ukumbusho.Tradition.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E11.The.Bite.of.Kenge.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[92 MB] The.Lion.Guard.S02E12.Timon.and.Pumbaas.Christmas.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E13.The.Morning.Report.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E14.The.Golden.Zebra.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E15.The.Little.Guy.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E16.Divide.and.Conquer.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E17.The.Scorpions.Sting.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E18.The.Wisdom.of.Kongwe.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E19.The.Kilio.Valley.Fire.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] the.lion.guard.s02e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E20.Undercover.Kinyonga.720p.DSNY.WEB-DL.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[90 MB] the.lion.guard.s02e21.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E21.Cave.of.Secrets.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] the.lion.guard.s02e22.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E22.The.Zebra.Mastermind.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] the.lion.guard.s02e23.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E23.The.Hyena.Resistance.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[90 MB] the.lion.guard.s02e24.720p.web.x264-tbs-BWBP.mkv
[90 MB] The.Lion.Guard.S02E24.The.Underground.Adventure.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv
[92 MB] The.Lion.Guard.S02E25.Beshte.and.the.Beast.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-LAZY-BWBP.mkv