به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Avengers Assemble

8.5 / 10Subtitle


Season 01


[88 MB] Avengers.Assemble.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E02.The.Avengers.Protocol.Pt.2.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[86 MB] avengers.assemble.s01e03.720p.hdtv.x264-qcf-BWBP.mkv
[89 MB] Avengers.Assemble.S01E04.The.Serpent.of.Doom.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E05.Blood.Feud.1080p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[84 MB] avengers.assemble.s01e05.blood.feud.720p.hdtv.x264-deadpool-BWBP.mkv
[89 MB] Avengers.Assemble.S01E05.Blood.Feud.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E06.Super.Adaptoid.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E07.Hyperion.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s01e08.720p.hdtv.x264-qcf-BWBP.mkv
[89 MB] Avengers.Assemble.S01E08.Molecule.Kid.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E09.Depth.Charge.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E10.Doomstroyer.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E11.Hulked.Out.Heroes.1080p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[89 MB] Avengers.Assemble.S01E12.Avengers.Impossible.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E13.In.Deep.720p.WEBRiP.x264-QCF-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E14.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E15.Planet.Doom.720p.WEBRiP.x264-QCF-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E16.Bring.On.the.Bad.Guys.720p.WEBRiP.x264-QCF-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E17.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E18.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E19.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E20.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E21.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E22.Guardians.and.Space.Knights.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E23.One.Little.Thing.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E24.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H264-BgFr-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E25.Exodus.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S01E26.The.Final.Showdown.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv

Season 02


[86 MB] avengers.assemble.s02e01.the.arsenal.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E02.Thanos.Rising.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E02.Thanos.Rising.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv
[86 MB] avengers.assemble.s02e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E04.Ghosts.of.the.Past.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E05.Beneath.the.Surface.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E06.Nighthawk.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E07.The.Age.of.Tony.Stark.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-BS-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e08.head.to.head.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e09.the.dark.avengers.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e10.back.to.the.learning.hall.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e11.downgraded.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e12.widows.run.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e13.thanos.triumphant.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e14.crack.in.the.system.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e15.avengers.disassembled.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e16.small.time.heroes.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e17.the.ultron.outbreak.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e18.secret.avengers.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e19.the.new.guy.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e20.terminal.velocity.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Avengers.Assemble.S02E21.Spectrums.720p.WEB-DL.x264.AAC-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e22.midgard.crisis.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e23.avengers.last.stand.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e24.avengers.underground.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e25.new.frontier.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s02e26.avengers.worlds.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 03


[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e01.Adapting.to.Change.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e03.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E06.Thunderbolts.Revealed.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E07.Into.the.Dark.Dimension.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E08.Dehulked.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E09.Inhumans.Among.Us.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E10.The.Inhuman.Condition.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E11.The.Kids.are.Alright.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E12.The.Conqueror.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E13.Into.the.Future.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[86 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[86 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E18.Ant-Man.Makes.it.Big.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E19.The.House.of.Zemo.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E20.U-Foes.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E21.Building.the.Perfect.Weapon.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E22.World.War.Hulk.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers-Ultron.Revolution.S03E24.Civil.War.Part.2-The.Mighty.Avengers.720p.DSNY.WEBRip.AAC2.0.x264-TVSmash-BWBP.mkv
[86 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e25.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] marvels.avengers-ultron.revolution.s03e26.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers.Ultron.Revolution.S03E12.The.Conqueror.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv
[88 MB] Marvels.Avengers.Ultron.Revolution.S03E14.Seeing.Double.720p.WEB-DL.DD5.1.AAC2.0.H.264-YFN-BWBP.mkv

Season 04


[88 MB] avengers.assemble.s04e01.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e02.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[86 MB] avengers.assemble.s04e13.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e14.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e15.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e16.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[86 MB] avengers.assemble.s04e17.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e18.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e19.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e20.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e21.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e22.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e23.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e24.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[88 MB] avengers.assemble.s04e25.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv