به قسمت انیمه های برتر خوش آمديد.

توجه کنيد در ترتيب الفبايي بالاي سايت انیمه ها را بدون حرف The جستجو کنيد

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.Archer

0 / 10Subtitle


Season


[79 MB] archer.2009.s10e01.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[82 MB] archer.2009.s10e02.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[99 MB] Archer.2009.S10E03.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP-BWBP.mkv
[91 MB] archer.2009.s10e04.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[93 MB] archer.2009.s10e05.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[79 MB] archer.2009.s10e06.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[84 MB] archer.2009.s10e07.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[80 MB] archer.2009.s10e08.720p.webrip.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[88 MB] archer.2009.s10e09.720p.web.h264-memento-BWBP.mkv

Season 1


[71 MB] Archer.S01E01.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[71 MB] Archer.S01E02.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[68 MB] Archer.S01E03.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E04.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E05.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E06.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E07.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[69 MB] Archer.S01E08.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E09.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S01E10.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv

Season 2


[69 MB] Archer.S02E01.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S02E02.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S02E03.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S02E04.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[66 MB] Archer.S02E05.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[68 MB] Archer.S02E06.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[67 MB] Archer.S02E07.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[71 MB] Archer.S02E08.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[70 MB] Archer.S02E09.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[66 MB] Archer.S02E10.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[69 MB] Archer.S02E11.480p.WEB.DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[67 MB] Archer.S02E12.480p.WEB.DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[71 MB] Archer.S02E13.480p.WEB.DL.nSD.x264-NhaNc3-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 3


[81 MB] Archer.2009.S03E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[52 MB] Archer.2009.S03E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
[51 MB] Archer.2009.S03E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
[83 MB] Archer.2009.S03E04.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S03E05.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S03E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S03E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[52 MB] Archer.2009.S03E08.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
[81 MB] Archer.2009.S03E09.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S03E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S03E11.720p.BluRay.X264-REWARD-BWBP.mkv
[81 MB] Archer.2009.S03E12.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S03E13.720p.BluRay.X264-REWARD-BWBP.mkv

Season 4


[83 MB] Archer.2009.S04E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S04E02.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[82 MB] Archer.2009.S04E03.720p HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S04E04.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S04E05.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S04E06.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S04E07.PROPER.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S04E08.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[80 MB] Archer.2009.S04E09.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[82 MB] Archer.2009.S04E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[74 MB] Archer.2009.S04E11.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S04E12.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S04E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv

Season 5


[79 MB] archer.2009.s05e01.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[84 MB] archer.2009.s05e02.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[84 MB] archer.2009.s05e03.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[84 MB] archer.2009.s05e04.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[83 MB] archer.2009.s05e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[83 MB] archer.2009.s05e06.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[80 MB] archer.2009.s05e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[82 MB] archer.2009.s05e08.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S05E09.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[81 MB] archer.2009.s05e10.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[81 MB] archer.2009.s05e11.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S05E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S05E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv

Season 6


[84 MB] Archer.2009.S06E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[81 MB] Archer.2009.S06E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S06E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[79 MB] Archer.2009.S06E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[75 MB] Archer.2009.S06E06.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[79 MB] Archer.2009.S06E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[81 MB] Archer.2009.S06E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[82 MB] Archer.2009.S06E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[87 MB] Archer.2009.S06E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S06E11.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S06E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 7


[83 MB] Archer.2009.S07E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[88 MB] Archer.2009.S07E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[90 MB] Archer.2009.S07E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S07E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[85 MB] Archer.2009.S07E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[84 MB] Archer.2009.S07E06.HDTV.x264-FLEET.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[74 MB] Archer.2009.S07E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] Archer.2009.S07E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S07E09.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[96 MB] Archer.2009.S07E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv

Season 8


[81 MB] Archer.2009.S08E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] Archer.2009.S08E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S08E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S08E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S08E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S08E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[73 MB] Archer.2009.S08E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[76 MB] Archer.2009.S08E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S08E08.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv

Season 9


[66 MB] Archer.2009.S09E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[78 MB] archer.2009.s09e01.internal.720p.web.x264-bamboozle-BWBP.mkv
[76 MB] archer.2009.s09e01.proper.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S09E01.Strange.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[82 MB] Archer.2009.S09E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S09E02.Disheartening.Situation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S09E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[81 MB] Archer.2009.S09E03.Different.Modes.of.Preparing.Fruit.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[79 MB] Archer.2009.S09E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S09E04.A.Warrior.in.Costume.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[83 MB] Archer.2009.S09E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[86 MB] Archer.2009.S09E05.Strange.Doings.in.the.Taboo.Groves.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[75 MB] Archer.2009.S09E06.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[80 MB] archer.2009.s09e06.internal.720p.web.x264-noivtc-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S09E06.Some.Remarks.on.Cannibalism.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[77 MB] Archer.2009.S09E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[78 MB] Archer.2009.S09E07.Danger.Island.Comparative.Wickedness.of.Civilized.and.Unenlightened.Peoples.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.H.264-NTb-BWBP.mkv
[79 MB] archer.2009.s09e07.internal.720p.web.x264-noivtc-BWBP.mkv
[76 MB] archer.2009.s09e08.720p.hdtv.x264-lucidtv-BWBP.mkv
[79 MB] Archer.2009.S09E08.A.Discovery.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb-BWBP.mkv